Svedectvo Lucky a Janky

 

Lucka odišla na misie do Poľska a Janka do teplých krajov Talianska. Chceli však ešte predtým ako odídu zanechať povzbudzujúce video pre našich mladých. Touto cestou vás všetkých pozdravujú a tešia sa na to kedy ich prídete pozrieť.