Medzinárodný kongres Koinonie Ján Krstiteľ v Prahe

40 rokov Pánovej vernosti

«Kristus vstal z mŕtvych, naozaj vstal a my s ním!» Tento pozdrav, typický pre Koinoniu Ján Krstiteľ,  zaznieval v rôznych jazykoch na medzinárodnom kongrese našej Koinonie v Prahe. 

Kongres sa konal 22.8.-24.8. 2019 pri príležitosti 40-teho výročia  existencie našej komunity. 

Ľudia zo všetkych kontinentov a národov sa stretli, aby oslávili Pánovu vernosť a dobrotu v našich životoch. Mladí, starší, deti, rodiny i slobodní, zasvätení i naši sestry a bratia  externí, všetci spolu s naším zakladateľom a milovaným otcom Ricardom sme zakúšali radosť a slobodu Zmŕtvychvstalého a priateľstvo medzi nami. Témy kongresu sa niesli v posolstve « Svedkovia svetla, Testimoni della luce» Skrze chválu, svedectvá, modlitby, sväté omše, príhovory našich pastierov, rôznych hostí, otcov biskupov, program našich mladých i detí, sme sa vzájomne pozdieľali a povzbudili vo viere. 

Ďakujeme Ježišovi za dar nášho povolania, za dar misie svedčiť o svetle, ktoré zakúšame a za dar tých, ktorí nám o Ježišovi svedčili.  Tí, ktorí kráčali pred nami a zostali verní. 

Vďaka za prijatie, Koinonia.