Prajeme Vám požehnané Vianočné sviatky a rok 2010 plný Božích prekvapení

Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené

„Rok korunuješ svojou dobrotou“ Ž65,12