Téma mesiaca: “Veríš v osud, alebo veríš Bohu!?”

Podľa čoho riadiš svoj život? Čomu alebo komu pripisuješ veci, ktoré sa dejú v tvojom živote? Je možné veci zmeniť, alebo je jednoducho všetko „už tak“?

Destiny_by_garritBoh ťa miluje! Táto nádherná správa nie je prázdnou teologickou frázou, ale skutočnosťou, ktorá poznačuje život každého z nás. Človek, ktorý zakúsil, že ho Boh miluje vedie svoj život podľa jeho slov a necháva sa viesť Duchom Svätým. Naopak človek, ktorý to nezakúsil sa stavia do pozície človeka, ktorý musí iba všetko znášať a prijať a nejako „strpieť“ tento život. Často krát sa hovorí o „osude“, ktorý nám nejakým spôsobom patrí. Väčšinou v ťažkých chvíľach a ťažkostiach sa človek ľahkovážne prikloní k myšlienke, že „asi to tak malo byť“. Je nevyhnutné a potrebné, aby sme v tejto oblasti mali svetlo.

V knihe proroka Jeremiáša sa píše: „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej“ (por. Jer 29,11). Osud a Božia vôľa sú veci veľmi odlišné. Osud je opísaný a vnímaný ako „niečo“, čo človek musí prijať. Akoby to bola nejaká „sila“, ktorá je nehmatateľná, neosobná, ale predsa účinná. Zaujímavé je, že sa často spája s negatívami nášho života. Napríklad ak sa niečo negatívneho stane, vraví sa, že to je náš osud… Tento postoj nie je vôbec biblický, a teda nie je postojom človeka, ktorý verí Ježišovi Kristovi. Táto teória, alebo zmýšľanie, pochádza od zlého! Kto verí v osud je často krát naklonený k mágii, vešteniu a poverčivosti. Človek sa tým odkloní od Boha Otca, ktorý ho miluje. Kniha Levitikus hovorí: „Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich..“.(por. Lv 19,31). Ak ti chýba skúsenosť so živým Ježišom mal by si s tým niečo urobiť. Neprítomnosť alebo úpadok viery v tvojom živote ťa posunie skôr alebo neskôr k spôsobu života, ktorý je vzdialený od Boha. Koľkí „veriaci“ si veľmi radi prečítajú horoskop, nechávajú si čítať z ruky, púšťajú sa cestou veštenia, poverčivosti, atď. Neprijatie vlastnej zodpovednosti za život, ktorý vedieme a svojvoľné sa zbavenie našich vín, nás tlačí k tomu, aby sme to všetko hodili na „osud“.

Správny kresťan verí Kristovi Ježišovi, ktorý nám zjavil a ukázal na Boha: milujúceho otca, ktorý túži a chce to najlepšie pre každého z nás, dajúc nám hodnosť Božieho dieťaťa a život bez konca. Boh Otec stvoril pre teba ten najúžasnejší plán. Tvoj život nie je v rukách osudu, ale v rukách toho, ktorý všetko stvoril a požehnal (por. Mudr 9,1-18). Božia vôľa je najlepšie dobro pre človeka. Požehnanie do tvojho života je „náplňou práce“ Božieho Ducha. V treťom Jánovom liste sa píše: „Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý“ (por. 3Jn 1). Boh nám dáva spoznávať jeho vôľu, aby sme mali možnosť výberu. Nevnucuje nám svoje cesty, necháva nás slobodných. Stavia nás pred rozhodnutia. Mali by sme poznať viac Božie Slovo, skrze ktoré spoznávame Božiu vôľu pre nás. „Obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania“ (por. Ef 4,23) a konať v súlade s jeho slovami. Nevzdávať sa len tak ľahko, ale postaviť sa voči problémom, krízam, situáciám, chorobám v Božej moci. Toto všetko je Božia vôľa pre teba.

Našiel som v Biblii vyzývajúce slová: „Napodobňujte Boha ako milované deti“ (por. Ef 5,1). Sme volaní k tomu, aby sme napodobňovali Boha! Jedna z jeho úžasných charakteristík je, že všetko, čo je nedokonalé, choré, slabé a priemerné, premieňa na dokonalé, zdravé, mocné a výnimočné. Aleluja! Stačí sa pozrieť na konanie Ježiša: svadba, ktorá bola poznačená chýbajúcim vínom, je zachránená Ježišovým premenením vody na dokonalé víno (por. Jn 2,1-11); chorého ochrnutého muža uzdravuje pred očami zástupu ľudí (por. Mk 2,1-12); slabosť ženy, ktorá je premenená Ježišovou láskou (por. Lk 7,36-50); výnimočné rozmnoženie chleba sprevádzané hojnosťou zvyšných košov omrviniek (por. Mt 14,15-21).

Tvoje rozhodnutia a konania, ktoré sú podľa Božej vôle, majú moc premieňať realitu okolo teba. Nenechaj, aby realita, skutočnosti a okolnosti vplývali a viedli tvoje rozhodnutia a konania! Napodobňuj Ježiša, staň sa mu podobným: „Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života“ (por. 1Tm 6,12).

Pastier oázy Sklené

o.Vladimír Beregi

Oáza Sklené