Túto nedeľu otvorená koinonia v Bratislave

Pozývame Vás na otvorené chválové stretnutie koinonie Ján Krstiteľ do Bratislavy a Martina. Ak túžiš po dynamickom uctievaní a radostných chválach Ježiša Krista čo je typickým znakom Koinonie Ján Krstiteľ, tak si vítaný Ty i tvoji priatelia.

V Bratislave v Dubravke, ulica Ožvoldíková 12, KC Fontána. V čase od 10.00 – 16.00 hodiny, v dňoch: 19. september 2010.

V Martine na SOŠ obchodu a služieb, ul. Kollárova 117, STAVMART, V čase od 10.00 – 16.00 hodiny, v dňoch: 26. september

Oáza Sklené