Turíce – Deň s veľkým D!!!

Moji drahí priatelia!
Rada sa podelím so zážitkom, z pre mňa tak významného dňa, ktorý mi dal Pán zakúsiť 23.mája 2010, v Martine t.j. DEŇ MOJICH VEČNÝCH ZÁVÄZKOV. Opísať tento Deň slovami sa mi zdá veľmi ťažké, ale neurobiť to, by bola škoda.
Chcem tak zároveň vyjadriť moju vďačnosť a radosť, voči Vám všetkým, ktorí ste tento nádherný deň prežili spolu so mnou, potešili ste ma vašou prítomnosťou, darčekom, úsmevom, službou počas dňa, divadlom detí, modlitbou či podanou rukou.

Toto všetko prispelo k tomu, že tento deň bol takým krásnym a jedinečným, akým pre mňa naozaj bol!
Na jednej strane som prežívala obrovské dojatie z toho, že Pán si vybral práve mňa, na druhej strane som zakúšala bázeň, pretože som si uvedomovala celú vážnosť večných záväzkov panenstva pre Božie kráľovstvo, chudoby a poslušnosti. Povzbudením mi bol Duch Svätý, ktorého sviatok sme slávili a bez ktorého by moje povolanie nemohlo existovať a moji bratia a sestry, ktorí vo mne živia nádej, že je reálne ho žiť aj dnes a to v prekypujúcom šťastí.

Nazývať tento deň svadbou alebo nie? Je to len túžba zasvätených v niečom sa vyrovnať manželom alebo je to tajomstvo Boha, v ktorom sa spája špeciálnym spôsobom s túžiacim človekom?
Pán ma dva dni pred tým potešil svojim slovom, keď som čítala knihu Ester ( 10,6b) „….Kráľ si ju vzal za manželku a sám si prial, aby bola kráľovnou.“

Pri príchode do sály, kde sa robili záväzky a uvidiac kreslo, ktoré pre mňa pripravili bratia a sestry, toto slovo vo mne zarezonovalo druhý krát a o to mocnejšie!!!

Sv Ján z kríža, spolu so sv. Terezkou hovoria: “ Moja duša sa vydala a celé moje bohatsvo je v jeho službe, nestarám sa už o stádo, ani nerobím nič iného, pretože iba v milovaní je môj údel.
Na inom mieste v Božom slove sa píše: Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ, a ako sa teší ženích neveste, ťešiť sa bude tvoj Boh. (Iz 62,5)

Pre mňa sú tieto slová odpoveďou, tak ako je pre mňa odpoveďou Ježiš, ktorý si navždy získal môj život.

Prajem aj Tebe nech ten Tvoj Deň nesie v sebe čaro a vôňu radosti života v Božom kráľovstve, ktoré je už teraz medzi nami.
s láskou, radosťou a vďačnosťou Martina Ježišova

Gallery is empty!