Téma mesiaca: “Žiť vo svetle”

,,A Ježiš im povedal:,,Ja som svetlo sveta…” /Jn 8,12 /

November je mesiac, ktorý sa vyznačuje tým, že dni sú kratšie a noci dlhšie. Denného svetla ubúda a pribúda tmy.

S úbytkom slnečných lúčov ubúda aj počet teplejších dní, prichádza zima. Nie je to nič mimoriadne, nič nové pre toto ročné obdobie. V našich domoch si zapíname svetlá, lampy, lebo v tme sa žije velmi ťažko alebo vôbec.

Častokrát sa niečo podobné deje aj v našich životoch, bezohľadu na ročné obdobie. Vplyvom problémov, chorôb a rôznych životných situacií nenachádzame to správne východisko, strácame nádej. Náš život začne ovládať tma beznádeje,negativizmu.

Potrebujeme svetlo, ale nie také, ktoré ponúka tento svet, ale pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka.” /Jn1,9/ Bez tohto svetla niet života. Tým Svetlom je Ježiš. On je Svetlom, ,,ktoré svieti v tmách.” /Jn1,5/

Ježiš chce prežiariť každú tmu v Tvojom živote láskou, uzdravením, jednotou a prosperitou.

Tak mu to dovoľ už dnes! Stačí Ježiša pozvať, aby vstúpil a naplnil Tvoj život svetlom.

Každý jeden deň zapínaš svetlo, a preto každý deň zapínaj Svetlo svojho života čítaním Božieho Slova, pozývaním Ježiša do každodenných situácií, sledovaním kresťanských programov, modlitieb chvál. Len tak dokážeš svoj život žiť vo Svetle, ktoré ti prinesie požehnanie.