Téma mesiaca: “Vytrvalosť”

joshua-ness-0XftWmRbZ_0-unsplash

“Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.”   (Sk 2, 42-47)

Čítajúc tento úryvok, možno aj v tebe zaznievajú otázky ako: “Čo, hnalo túto prvú kresťanskú komunitu k takej vytrvalosti? A skadiaľ ju mali? Čo sa asi také muselo udiať v ich životoch, keď samotné Božie slovo hovorí “deň, čo deň” a to už ani nespomínajúc, aké veľké ovocie to prinášalo?”

Hľadiac na môj život, môžem aj ja o sebe povedať, že som vytrvalý? Snáď vytrvalý v mojom povolaní, či už ako Ján Krstiteľ, v osobnej modlitbe, v mojich rozhodnutiach, alebo ako dobrý manžel, priateľ, pracovník…? Tých oblasti je určite veľa. Ale ak nie som, je na to riešenie: Ježiš! Veď On je ten Expert vytrvalosti až do konca, aby si aj ty spolu s Ním mohol víťaziť v tvojej nevytrvalosti. On vie najlepšie ako na to. Pozná ťa a je vždy pripravený k tomu, aby ti v tom pomohol!  

Takže aj ty, podobne ako títo učeníci, smieš prinášať také nádherné ovocie. Ich príklad žitia už sám hovorí o tom, že pochopili, komu uverili. Rozhodli sa byť s Ním “deň, čo deň” a za každú cenu.

Záleží len na tebe, či chceš žiť niečo podobné. Kde? Tam kde žiješ. A ako na to? Začni od tvojej osobnej modlitby a ak máš problém, popros o pomoc bratov, ktorí ti v nej môžu pomôcť. Byť v kontakte s Ježišom, tým naozajstným Expertom vytrvalosti, veď to je to miesto činu, miesto, kde to všetko začína. On ťa posilní, otvorí ti oči na rozličné situácie. Jeho vytrvalosť ťa učiní vytrvalým! Oplatí sa vyskúšať to: stretnúť sa s Ním “deň, čo deň”, nech to stojí čokoľvek!