Téma mesiaca: “Všetko slúži na dobré”

4k-wallpaper-adorable-blur-boy-1148998

Náš život je popretkávaný mnohými udalosťami, situáciami či príhodami.

Tie sú rôzne. Radostné, napäté, emocionálne hlboké, či všedné. Veselé či smutné, krátke či dlhé, jednoduché či ťažké. Zažívame úspechy či prehry. Život totiž nikdy nie je čiernobiely. Niekedy sa nám môže ale zdať, že v ňom prevláda viac tmavších farieb, akoby sme chceli. Ťažšie obdobia trvajú dlhšie a slnko akoby bolo neustále za mrakom. Zakúšame únavu a znechutenie.

Deti sa v škole zle učia, manželstvo zrazu prestalo fungovať, peňazí nikdy nie je dosť a práve vtedy sa niečo pokazí. Ručička na váhe neustále stúpa, osobná modlitba začína stagnovať a nám sa do ničoho nechce.

Tieto farby života u nikoho nie sú v obľube. A práve do nich zaznieva Božie slovo z listu Rimanom 8,28, tak jasné a jednoznačné: „Všetko slúži na dobré tým, čo milujú Boha.“/paraf./ Všetko. Všetky farby sú potrebné. Všetky farby v našom živote napokon poslúžia na dobré. Ak milujeme Ježiša, ktorý miluje nás viac ako vlastný život, všetko nám poslúži na dobré. On z každého detailu v našom živote, ktorý žijeme preňho a s Ním, vyťaží nejaké dobro. A tým si môžeme byť viac než istí. Boh Ocko má moc premeniť akúkoľvek ťažkú situáciu na naše požehnanie, ak ho neprestaneme nasledovať a milovať. Aj smrť Ježiša, tak drsná a priskorá, každému z nás otvorila nebo a priniesla život naveky a v hojnosti. Čiernu temnotu, bolesť a utrpenie Veľkého Piatku Ocko premenil na nádhernú pestrofarebnú fontánu záchrany, odpustenia, uzdravenia a oslobodenia pre každého z nás.

On vidí vždy ďalej ako my. On je začiatok a koniec každej situácie a okolnosti.

Všetko začína a končí v ňom. On je plnosť všetkého.

A v jeden deň, keď otočí gobelín nášho života, ktorý sa nám môže z tejto strany života javiť ako nesúrodá masa uzlov a nití, uvidíme nádherný obraz, plný žiarivých farieb a prekrásnych obrazcov. 

Preto nestrácajme nádej, lebo ju čaká veľká odmena. Opäť sa odvážne a s odhodlaním postavme na modlitbu a s vierou vyhlásme: „Aj táto situácia slúži na moje dobro, pretože milujem Ježiša a dôverujem mu.“