Kurz “Päť kľúčov k oslobodeniu”

Vnútorná sloboda je naozaj tá najväčšia hodnota človeka. “Túto slobodu nám vydobyl Kristus!” (Gal 5,1).
Tento kurz bol výnimočný v tom, že si každý mohol uvedomiť svoju slobodu v Ježišovi Kristovi. To ale nebolo všetko. Ako ju nestratiť alebo opäť získať?
Päť kľúčov na vstup do slobodného prežívania života viery. Konkrétne kroky viery. Mocné Božie princípy, ktoré fungujú stále a navždy.

Počas kurzu vládla radostná atmosféra a vzácna prítomnosť Ducha Svätého, ktorý oslobodzoval srdcia mnohých.
Vďaka za prítomnosť o. Artura z Oázy Los Angeles, ale aj za službu, kázanie a prijatie bratov a sestier z Oázy v Sklenom.