Téma mesiaca: “Stvorenie hlása Jeho slávu”

Teším sa pretože píšem v jesennom čase, ktorý je plný prírodných krás. Len pri pohľade na rôznorodosť farieb lesov nášho malebného Slovenska sa nadchýňam prijímajúc nový životný elán. Stačí len tento koncert stvorenia okolo, ktorý je tu pre nás zadarmo. Len pre Teba a pre mňa znie táto pieseň, tancuje tento balet a len pre nás znie táto prekrásna melódia. Aj do tejto harmónie sa podpísal Tvoj úžasný Ježiš (Rm 1, 20). Všetko stvorenie hlása Jeho slávu (Z 66, 5). Ak bolo veľmi pekne a veľmi dobre stvorené všetko vôkol nás, aký prekrásny a príťazlivý je Boh sám (Gn 1, 11-13)? Mozno harmóniu tejto krásy, dobroty a lásky niekedy nevidíme a nezakúšame , no tento dirigent túži vládnuť kreatívnym spôsobom v Tvojom srdci, v tvojich vzťahoch i v tvojej praci. Veď On Ti prišiel pomôcť. (Z 121, 1-2). Nie je len umelec, ale tiež módny navrhár a ponúka Ti v tento jesenný čas tie najkrajšie šaty Jeho prísľubov. Nie módu Paríž, ale módu prísľubov, ktoré už pre Teba Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vyplnil (2Kor 1, 20). Tento životný štýl vyhlasovania Jeho prísľubov, načúvania a bohatej vďaky za všetko v tento zvláštny čas milosti (Z 63, 4-6). Uver a dovoľ Mu aby prišiel. Tak ako lístia je hojne, nech je aj vďaky veľa za všetko, pripomínaj Mu čo Ti prisľúbil a tiež načúvaj. Napriek vlažnosti, pasivite, lenivosti či nevernosti. Nechaj nech On obnoví radosť v tebe ako listy padajúce zo stromov rozveselia srdcia detí (Ž 29, 9). Aké fantastické je to dobrodružstvo prírody, ktorého sa môžes dotknúť, vidieť ho a nechat si pohladiť Tvoje oči, tak sa nechaj pohladiť Jeho mocnou rukou. Pozvi dnes Toho, ktorý vládne kráse dobrote a pravde, Toho, ktorý spravuje prírodu čo dýcha vo všetkej slobode, aby víťazil v Tvojom živote a premenil čo len On chce a smie. Nech padne všetko lístie, ktoré padnúť má a nech hrejivé lúče slnka Jeho vzkriesenia preniknú každú našu temnotu. Veď všetci máme právo na radosť, ktorú nám Ježiš pripravil aj v tento prechodný čas. Pane prid-Maranata.

web pic