Téma mesiaca: “Neboj sa zmeny, Ježiš ťa mení!”

Čas dovoleniek, leta a teplých dní je už za nami a pred nami sú nové výzvy, zmeny, ktoré prináša život a samozrejme Pán, ktorý je Pánom našich životov.

Deti, mladí, školopovinní musia čeliť novým nárokom v školách a my starší novým zmenám či už pracovným alebo vzťahovým.

Ježiš ma ako osoba fascinuje tým, že sa nikdy nebál zmeny, bral ju ako súčasť svojho života či poslania. Stretnutie s Ním znamenalo zmenu, premenu pre životy mnohých

a On sám bol Zmenou pre celé ľudstvo. Biblia veľa hovorí o zmene: napr. Ef 5,8- boli ste tmou a teraz ste svetlom, Ez 36,26- dám vám nové srdce a nového Ducha,..odstránim srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa. Rim 8, Gal 5- boli ste otrokmi, ale teraz ste slobodní. Zmena, zmena, zmena. Ježiš bol často nepredvídateľný vo svojich postojoch či reakciách, plný zmien, a pritom vždy vedel, čo chce a nikdy nestrácal pevnosť, radosť, víziu či zmysel života. Neplakal za minulosťou, nebál sa budúcnosti a žil naplno práve prebiehajúcu chvíľu. Všetko preňho malo svoj čas a svoju dôležitosť, prioritu. Prvé veci boli prvé a druhé boli druhé. Spomeňme si na chvíle, ktoré nám pripomína biblia, keď chcel odpočívať a dovalili sa k nemu zástupy, alebo keď bol pri stole a prišli ho prosiť o uzdravenie. Nestratil radosť, pokoj a duchaprítomnosť, zmena pre Ježiša nebola strašiakom ani prekážkou. Čo tým chcem povedať?

Život, ktorý sme dostali je dar. Nenechajme sa natoľko zavaliť či znechutiť rôznymi zmenami, starosťami, povinnosťami, či riešením rôznych situácií alebo konfliktov, že stratíme víziu života a radosť, a nakoniec zo všetkého budeme znechutení, unavení,  zaneprázdnení, v strese. Môže sa to stať aj Tebe, i keď už kráčaš roky s Pánom. Ak to zvládol Ježiš, zvládneš to aj ty! Flp 2, 6 o Ňom hovorí: On hoci mal božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého a stal sa podobný ľuďom, stal sa človekom, sluhom z lásky k Tebe.

Prijal zmenu a stal sa zmenou pre Teba.

Môžeš mi povedať, že Ježiš mal na to všetky predispozície. Ale ja by som ťa dnes chcela povzbudiť: aj ty máš na to, zvládnuť čokoľvek nové, čo je pred Tebou. Si milovaný Boží syn, dcéra, máš autoritu Božieho Ducha a spoločenstvo, ktoré ti pomáha kráčať vo viere.

Preto ťa chcem motivovať, aby si víťazne odolával každej zmene cez 3 postoje viery:

  1. Buď stabilný a verný v tvojom osobnom čase s Pánom na osobnej modlitbe, ktorá je založená na Božom Slove. Výsledkom bude, že budeš mať stabilné emócie a jasné rozhodnutia v srdci.
  2. Plánuj si čas! Plánuj si dôležité stretnutia, ktoré nechceš, aby ti unikli! (návštevy, čas pre rodinu, DM, Agapíta, Koinonia) Vyjadruješ tak Pánovi a ľudom naokolo priateľstvo. Dávaš im najavo, že sú pre Teba dôležití a že si ich vážiš. Vyjadri im aj slovne vďačnosť za to, čo pre Teba robia. Zasievaj vďačnosť a úprimnosť. Pri plánovaní času zakúsiš v tvojom živote poriadok a budeš pripravený a pozorný pre potreby ľudí a Pána.
  3. Viac sa raduj! Urob to ako tvoje každodenné rozhodnutie! Začni deň radostne a skonči ho radostne a tak prežiješ život v radosti. Nechaj sa strhnúť radosťou svojho kolegu, manželky, brata, sestry či dieťaťa. Buď v tom jednoduchý a nekomplikuj si život. Žiješ iba raz. Nech ťa v ten deň môže čakať čokoľvek ťažké, Ty sa rozhodni vyzbrojiť sa radosťou! Radostne preži každú zmenu, ktorá Ťa v ten deň postretne. Radosť ti dá nový, pozitívny pohľad na to, čo sa práve deje. Tam, kde si sa cítil okradnutý, zrazu uvidíš to nové, čo zmena so sebou prináša. Joel 2, 21: „Neboj sa, plesaj a raduj sa, lebo Pán koná veľkolepo.“

Chce to samozrejme tréning, nie vždy, vlastne skoro nikdy, to nejde automaticky!

„Modlitba, plánovanie času a radosť v každom čase!“ ti prinesú do života pokoj a stabilné kráčanie s víziou. Nebudeš ako vlna zmietaná vo vetre (Jak 1,6), alebo ako človek s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní. (Jak 1,8)

Ale práve naopak, ak prijmeš zmenu ako súčasť svojho života a budeš si trénovať tieto tri postoje viery, tak úspech je zaručený! Biblia hovorí:

“Hľa, ja tvorím stále čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Iz 43, 18-19

Brat, sestra si: „Božie dielo stvorené v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré Ti pripravil Boh, aby si ich konal.“ Ef 2,10

Preži svoj život naplno a s cieľom, nenechaj sa znechutiť či zastrašiť ničím a nikým, ani sebou samým. Prijmi zmenu a staneš sa Zmenou a požehnaním pre druhých ako Ježiš. Takže: Neboj sa zmeny, veď Ježiš ťa mení.