Téma mesiaca: “Staré pominulo a nastalo nové!”

chi-n-ph-m-223833

Staré pominulo a nastalo nové (2 Kor 5, 17)

 Ani sme sa nenazdali a už sme v Novom Roku 2018. I keď bol predošlý rok plný požehnaní,  Boh, ktorý Ťa vášnivo miluje, Ťa túži prekvapiť zas a znova. V novom roku Ťa pozývam vychutnávať si atmosféru narodenia nových vecí tak, že verne vytrváš práve tu, kde všetko začalo. Jedinečná a neopakovateľná udalosť noci v betlehemskej maštali (Mt 2, 9-12).

 Áno, v tejto studenej jaskyni Boh dal odpoveď do nového roka pre Tvoj život.
 Chcem Ťa povzbudiť a začať nový rok podľa príkladu hrdinov tejto noci. Nemaj strach z Herodesa, vyjdi zo svojho pohodlia, nenechaj sa znechutiť tým, že nemáš všetky istoty a luxus života, ale upriam svoj zrak na dieťa, ktoré prišlo len kvôli Tebe. Áno, práve v tomto zázračnom dieťati Nebeský Otec už vyplnil každý prísľub pre Tvoj život. On je ten chlieb z neba, v ktorom sme Ty a ja požehnaní každým bohatstvom. On, Boží syn a Syn človeka prišiel ako zmysel a dôvod skutočnej radosti. Ako Jozef načúvaj teda Jeho hlasu, ako Mária zachovávaj Ho vo svojom srdci a ako pastieri, hlásaj túto radosť všetkým. To nech je výzvou pre Teba  každý deň nového roka.

 Ako? Jednoducho. Prines Mu to najvzácnejšie čo máš. Traja mudrci mu darovali vzácne zlato, kadidlo a myrhu. Chceš aj ty zakúšať v Tvojom živote vládu jediného kráľa, ktorý túži po osobnom vzťahu s Tebou a chce Ti každodenne dokázať Jeho dobrotu a štedrosť? Tak ako mudrci, zdieľaj s Ním Tvoje hmotné dobrá, Tvoju prácu a Tvoj úspech. Venuj Mu každý deň z Tvojho vzácneho času na osobnú modlitbu. Nezabudni, že vzácny olej na telo dieťaťa znamená rozhodnúť sa darovať, teda milovať našich najbližších. Miluj konkrétnym gestom, prijatím, úsmevom či povzbudením Tvojich bratov a sestry.

 Takto sa môžeš i Ty vydať po stopách hrdinov za dobrodružstvom a kráčať na ceste od požehnania k požehnaniu počas celého nového roka. A pamätaj,  že cesta za šťastím niečo stojí  a niekedy bolí. Putovať za hviezdou, teda nechať sa navigovať Božím znamením, nebolo jednoduché. Tiež, keď Jozef s Máriou utekali do Egypta, nebola to prechádzka ružovou záhradou. Oni si túto namáhavú príležitosť nenechali ujsť, pretože vedeli, kvôli Komu to robia.

 Takže nesústreď sa na to, čo Ťa to bude stáť, ale na Toho, v ktorom sme sa Ty a ja stali novou bytosťou. Staré sa pominulo a nastalo nové (2 Kor 5, 17).

A na záver tak ako oni, aj Ty si povieš: „predsa to stálo za to, hľadať Božiu slávu v novom roku sa oplatí!!!“