Téma mesiaca: “Rok korunuješ svojou dobrotou”

milosť
 
Začal nový rok.
Mnohí z nás si dávajú rôzne predsavzatia, mnohí sú v očakávaní, čo tento rok prinesie. Niektorí zase tomu neprikladajú špeciálnu pozornosť. No pre každého z nás je tu jeden Boží dar.
Je to hojnosť milosti; dar, ktorý je aj pre teba.
Milosť sa nedá zaslúžiť. Nemusíš robiť nič preto, aby si ju získal. Je to dar. Naše životy častokrát sprevádzajú rôzne výčitky svedomia; bázeň pred Bohom sa často mení na strach z Boha. Výsledkom je strata slobody, pokoja a radosti. 
Práve dnes je ten deň, kedy môžeš Ježišovu milosť prijať do svojho života, aby si tento rok vnímal aj ty, že je korunovaný dobrotou Ježiša Krista, ktorý práve preto prišiel na tento svet.
Svätý Pavol končí väčšinu svojich listov nádherným požehnaním: “Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.” (1 Sol 5, 28)
Prajem ti, aby prežívanie Ježišovej milosti bolo u teba na dennom poriadku :).