Seminár pre ženy I.

Príjemná a povzbudzujúca atmosféra viery, ktorá nás sprevádzala na seminári pre ženy l., bola pre nás príjemným zážitkom. Počuť o biblickej žene, ktorá stojí na Božom Slove a necháva sa premieňať Božím pohľadom, je výzvou pre každú jednu z nás. Ako ženy, ktoré prijali do života, že sú Bohom milované, krásne Božie dielo (Ef 2, 10) a nenahraditeľné vo svojej úlohe a poslaní ženy, sa vydávame na cestu za Pánom.  Plodný čas zdieľania, radosti, svedectiev a nových podnetov do rastu nášho sebavedomia a sebaprijatia, to bol prvý víkend v Sklenom, v novom roku 2020. Vďaka, bratia, za výbornú kuchyňu a vďaka každej z vás, sestry, ženy, za to, že môžeme spolu rásť.
A nezabudnite: Nebudeme žiť v strachu, ale dôverou vstupujeme ešte do väčšej dôvery. Naše poslanie a hodnota stojí na Ježišovi a nie na tom, čo zvládame alebo nezvládame. Tešíme sa na vás na ďalšom seminári.

Oáza Sklené