Téma mesiaca: „Radosť zo života“

court-prather-765181-unsplash

Milý brat a sestra, v tomto mesiaci ťa pozývam do radosti. Radovať sa v každom čase, radovať sa radosťou, nie akú dáva tento svet, ale radosťou, ktorá je rozhodnutím, silou a pohľadom nádeje v čase dobrom i v čase zlom. Radosťou zo života dôvery v Ježiša, ktorý sa o teba stará, má ťa stále na očiach a neunikne mu ani najmenší detail v tvojom živote.

„Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.“ Prís 17,22

„Veselé srdce rozlieva jas po tvári, bolesť srdca však zarmucuje ducha.“ Prís 15, 13

„Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.“ Jn 15,11

Tieto tri kvapky múdrosti Božieho Slova nás motivujú hľadať správne dôvody na radosť každý deň. Objavovať hĺbku takejto radosti a zobrať si ju ako zdravý postoj, návyk a životné rozhodnutie.

Aká je to radosť, o ktorej nám hovorí Ježiš?

Aké sú tie správne dôvody radovať sa?

Ako môžeš do pravej radosti vstúpiť?

Ježiš hovorí o radosti, ktorá nie je z tohto sveta. Je to radosť, ktorá je zo sveta nadprirodzeného, teda Božieho, radosť z Ducha Svätého.  Radosť trvalá, večná, nezávislá od okolností. Radosť hlboká, nie povrchná. Radosť pevne zakorenená v Ježišovi, ktorý keď zomrel a vstal z hrobu, zvíťazil nad každým smútkom. Teda naša radosť nemá byť naivná, nemá byť ani pretvárkou, ani potláčaním bolesti, ale postojom nádeje, že tak ako Ježiš zvíťazil nad každým smútkom a ťažkosťou, tak aj naše srdce je zakotvené v nádeji, že všetko má svoje riešenie.

Aké sú teda tie skutočne správne dôvody na radosť:

  1. Radujem sa, pretože dôverujem.

Ježiš Kristus a moja dôvera k nemu je tým hlavným dôvodom. Miluje ma, dáva mi novú hodnotu a robí všetko preto, aby ma urobil šťastnou a aby si ma použil pre svoj plán.

  1. Radujem sa, lebo dúfam. Mám nádej v srdci, že tým čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Rim 8, 28
  2. Radujem sa, lebo milujem. Láska vyháňa strach, láska ma ženie, láska prikrýva množstvo hriechov.

Ako môžeš do takejto radosti vstúpiť?

Skrze rozhodnutie a Ducha Svätého, ktorého Ježiš vylial na apoštolov a dá ho aj Tebe, ak po ňom túžiš. Keď na apoštolov zostúpil Duch Svätý, boli tak veľmi radostní, že si o nich mysleli, že sú opití, „v dobrej nálade“. (Sk 2) Ich radosť bola viditeľná, hlučná, nákazlivá, bláznivá. Mali na to svoje dôvody, ktoré predtým nepoznali. Naplnila ich nová dôvera-naplnenie Ježišových prísľubov, nová nádej- nebolo to všetko márne a nová odvážna láska- poďme a hlásajme, že Ježiš žije. Tá radosť, ktorá bola v nich, patrí aj tebe. Pýtaj si ju a zober si ju od Ducha Svätého.

Povzbudzujem ťa, neboj sa radovať sa v každom čase. Radosť je zdravie pre tvoj život, radosť je zdravý postoj zrelého kresťana na životné momenty, kde si iní zúfajú, stresujú a nevládzu.

Nekomplikuj si život, ale raduj sa v Duchu Svätom. Cielene vyhľadávaj momenty, kde sa môžeš naplno zasmiať a vstúpiť do postoja radosti.

Je len na tebe, či svoj život prežiješ v šomraní, alebo vďačnosti. V postoji vzdávania sa a strachu, alebo zdolávaní prekážok a odvahe. Rozhodni sa prežiť každý deň v radosti a cielene na tom pracuj.

Radosť zo života je láskou v akcii, ktorá všetko znáša, verí a vydrží. 1 Kor 13,7