Okresaný diamant “Muži za hranicami”

Tentokrát sme sa pokúsili ísť za naše hranice!
Ísť do hĺbky nášho srdca. Prekonať povrchnosť a predolovať sa k srdcu. Boh hovorí k nášmu srdcu a preto je potrebné vedieť počúvať srdcu.
Táto téma nadchla všetkých 85 prítomných chlapov. Opäť sme sa presvedčili, že Duch Svätý túži po našich srdciach.
Po vynikajúcich prednáškach a úžasne inšpirujúcich svedectvách sme spoločne strávili krásny sobotnajší večer, plný zábavy a oddychu.
Nabudení k životu “za hranicami” sa každý chlap rozbehol realizovať túto Božiu výzvu: “Neboj sa, hovorím k tebe v srdci!”