Téma mesiaca: “Otec oslávil svojho Syna – Ježiša Krista”

guilherme-stecanella-370401-unsplash

Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh naších Otcov oslávil svojho Služobníka Ježiša. (Sk 3, 13)

V Ježišovi Kristovi si aj ty určený pre slávu, nie si o nič menší ako Abrahám, Izák, Jakub Si jeho milovaným synom, milovanou dcérou a Otec túži, aby si žil v sláve Ježiša Krista.

On je predivný Radca, silný Boh, údatný Hrdina, Otec večnosti, Knieža pokoja ,On je Boh slávy,  On je s nami. On nás ospravdlnil, a tých,čo ospravdlnil aj oslávil.  (Rim 8,30)

Boh sám Ježiša Krista povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno na nebi, na zemi aj v podsvetí a každý jazyk vyznal, že On je Pán. (Fil 2, 10)

My sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi, dcérami na chválu a slávu Jeho milosti. Aj ty si Jeho dedič, dedič Jeho slávy, máš právo vstupiť do jeho kráľovstva slávy. Je to úžasné, že Boh po tom, ako človek stratil slávu, dáva nám možnosť do nej sa vrátiť. Aj ty  môžeš hľadieť s odhalenou tvárou ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch ťa premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz. (2 Kor.3, 18)  a budeš žiariť ako drahokam v čelenke, veď veľká je jeho sláva, veľká je jeho krása!

Prajem ti aby si deň, čo deň žil v tejto radostnej atmosfére Pánovej slávy, nech Ním naplnenený, prežiarený Jeho slávou môžeš byť svedectvom pre mnohých. 

Tak, ako Ježiš oslávil Otca aj ty svojim životom osláv Ježiša Krista.

Oáza Sklené