Kurz o výchove detí “R2”

R1 nás priviedla na R2 v Sklenom :). Prednášky boli v téme rešpektovať a byť rešpektovaný. Na kurze boli prevažne rodičia so záujmom a túžbou povzbudiť sa vo výchove a načerpať novú vodu do tejto oblasti. Naše sestry Danka a Jajka nás obohacovali poznatkami a svedectvami a inšpirovali do novej, rešpektujúcej komunikácie. Popri ich a Vladkových prednáškach sme mali aj čas prakticky si niektoré modelové situácie z domácich prostredí preformulovať vo workshopoch v skupinkách. Odchádzali sme odhodlaní do pozitivity a povzbudení bratmi a sestrami v našom povolaní vychovávať.