Téma mesiaca: “Neboj sa vstúpiť do nových vecí!”

Október je pre našu komunitu typický tým, že rozbiehame nový pastoračný rok, obnovujú sa záväzky a vstupujú noví členovia.Okrem toho sa stretneme v oáze, aby sme sa pýtali Pána na víziu v novom pastoračnom roku, zostavujeme kalendár, rozhodujeme sa pre nové kráčanie spolu ako jeden ľud, jedna identita, jedna cesta.

Nový pastoračný rok, nové vízie, plány, noví ľudia, noví koordinátori, domy modlitby, či agapíta.

Čosi nové so sebou prináša zmenu, pohyb, evolúciu.

Božie slovo hovorí v 2 Kor 5, 17: „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ Nové, je spojené s víťazstvom či bolesťou z prehry, životom či smrťou, radosťou či smútkom. To všetko patrí k nášmu životu, tak ako pri narodení dieťaťa, tak aj v živote nového Božieho stvorenia.

Na začiatku týchto nových vecí, ťa chcem povzbudiť Božím slovom: „Vylejem svojho Ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia a vaše dcéry, vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. Aj na služobníkov a na služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha.“ Joel 3, 1-2

Povzbudzujem ťa:

1. Otvoriť si srdce a pripraviť si myseľ na nové veci – na zmenu, na rast, na evolúciu. Nesmúť už za starým a neboj sa nového! Veď sú pred tebou nové horizonty, nové výzvy. Duch Svätý ťa povolal byť prorockým hlasom nádeje – ohlasovať a žiť nové. „Dám ti budúcnosť a nádej.“ Jer 29, 11b

2. Buď mužom, či ženou vízií a veľkých snov!Budete mávať videnia a sny.“ viď Joel. O čom snívaš? Akú máš víziu v práci, vo vzťahoch, čo tvoj osobný rast? Čo chceš dosiahnuť? Túžiš a snívaš o veľkých veciach v tvojej rodine, agapíte, či dome modlitby? Alebo iba berieš, čo príde? Otec Ricardo (zakladateľ našej komunity) hovorí, že sa staneš tým, kým chceš byť už dnes. Otec Ricardo mal veľký sen, ktorý mu Boh vložil do srdca. Mať komunitu priateľov a modlitby, komunitu novej evanjelizácie. Dnes, po 35. rokoch hovorí: „Ste súčasťou môjho splneného sna!“ Sníval a robil kroky. Neboj sa mať tento rok veľké sny, vízie o tebe, o tvojej rodine, práci alebo o tvojom povolaní. Snívaj a realizuj svoje sny, už dnes!

3. Nevzdávaj sa! Nevadí, ak sa veci nedejú ako ty chceš. Nevadí, že to nemáš pod kontrolou, nevadí, nevadí, nevadí!!! Ježiš ťa miluje, kráča s tebou, a hovorí ti: „Požehnaný/á si syn/dcéra môj/moja! Vo svojom konaní budeš mať istotne úspech!“ 1 Sam 26, 25 (slovo na tento rok pre našu oázu). Niekedy je úspechom nenechať sa znechutiť, nestratiť radosť a hlavne vytrvať v kráčaní.

Žehnám ti do nového pastoračného roku 2014/2015, aby si bol/a Jánom Krstiteľom, ktorý sa nebojí nových vecí, je človekom nádeje, veľkých snov a vízií a vytrvá v každom čase, lebo Ježiš dal prísľub a vylieva na svojich služobníkov každý deň svojho Ducha.

Do boja! S odvahou!

16. októbra 2014