Ale už!

60 mladých ľudí… sny… korčule… ALE UŽ!

Aj takto by sa dalo opísať tohtoročné októbrové stretko mladých v Sklenom. Každý z nás nosí v sebe túžby, veľké či malé, možno aj tie, s ktorými sa bojíme vyjsť von.

A práve tento víkend sme boli, aj skrze nášho zakladateľa otca Ricarda, povzbudení k odhaľovaniu snov a túžob, ktoré do nás Ježiš vkladá, bez ohľadu na to, aké reálne sa nám zdajú byť. Odhaliť sny, ktoré Ježiš sníva.

Otec Ricardo nás povzbudil svojimi svedectvami a realizáciou snov, ktoré do jeho srdca vložil Boh (zrodenie komunity). Jeho otázka mi ešte stále znie v ušiach: „Kde a čím chceš byť o 20, 30 či 40 rokov? O tom môžeš rozhodnúť už dnes!“

Ale už môžeš začať realizovať svoje sny! Na rýchlejšiu a efektívnejšiu jazdu za dosiahnutím svojich snov, jednoznačne potrebuješ 2 korčule: osobná modlitba a spoločenstvo.  Počas stretka sme takto korčuľovali na ranných osobných modlitbách, cez športové poobedie a zábavný večer v podobe šou Milujeme Slovensko. Okrem toho sme  zažili čas zdieľania sa a svedectiev o dosiahnutých  snoch, vďaka vzťahu s Ježišom – osobná modlitba a vzťahu s priateľmi – spoločenstvo.

Som si istá, že každý z nás odišiel s niečím novým. Ja s vedomím, že nezáleží na tom, aké veľké alebo malé sny sú, či je ľahké alebo ťažké ich dosiahnuť. Chcem žiť sen, ktorý má Ježiš so mnou a sny, ktoré mi vložil do srdca…. už viem ako na to, pretože:

„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ Flp 4, 13

Majka