Téma mesiaca: “Kristus vstal z mŕtvych!”

adam-whitlock-270558-unsplash

Kristus vstal z mŕtvych (1Kor 15,20)!

Táto veľkonočná udalosť, toto neskutočné prekvapenie, tento ohromný výkrik Božej lásky sa znovu chce zaryť do naších sŕdc. Preniknúť do najhlbších myšlienok a rozpučať nový život v nás.
Zmŕtvychvstalý Ježiš! Víťaz nad smrťou, ktorý zmaril nepriateľský plán diabla (1Jn 3,8; Heb 2,14-15). On, ktorý raz a navždy obetoval seba a zničil hriech (Heb 9,27).  Ježiš nám otvoril novú cestu nádeje, radosti a pokoja (Heb 10,20). On nám vydobil slobodu (Gal 5,1).

Povzbudzujme sa pravdou, ktorá nás vyslobodí (Jn 8,32). Neopúšťajme túto skutočnosť. Neochvejne sa držme tejto nádeje, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie (Heb 10,23). Stojme pevne a nedávajme priestor beznádeji. Odmietnime každý záprah jarma otroctva strachu (Gal 5,1). Buďme neochvejní v skúškach života a čoraz horlivejší v Pánovom diele (1Kor 15,58).

Sme povolaní k tomu, aby sa v nás oslávil Ježiš Kristus, zmŕtvychvstalý (2Kor 2,14-15). Nebojme sa! Dajme to najlepšie čo môžeme. Ježiš je s nami (Mk 16,6-7)!

Prebuď sa, ty čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus! (Ef 5,14).