Celoslovenské stretnutie mladých „Zanechať stopu“ svedectvá

 

DSC_3849

V prvom rade chcem však vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM! “Ďakujem” Tomu, ktorý si ma vyvolil byť Jánom Krstiteľom – pripravovať cestu Pánovi a prinášať nové veci. “Ďakujem” Tomu, ktorý mi ukázal spoločenstvo, kde som mohla spoznať úžasných ľudí, objaviť novú radosť a naučiť sa vychádzať zo svojej pohodlnosti a ísť svedčiť a ohlasovať Ježiša. Môžem taktiež poveda, že už som bola na viacerých stretkách a vždy som sa na ne dostala takým nečakaným, špeciálnym spôsobom a zakaždým si odniesla niečo nové a povzbudzujúce, ale s istotou môžem povedať, že práve toto stretnutie bolo pre mňa niečím zvláštne výnimočným. Veľmi som sa modlila zato, aby som naň mohla prísť, aj keď nádej, že tam pôjdem, nebola veľmi vysoká. Avšak aj napriek tomu som to odovzdala Ježišovi s tým, že prijmem každú Jeho vôľu, aj keď sa toho budem musieť vzdať. Pred stretkom som začala pociťovať veľký nepokoj v srdci. Keďže som veľký perfekcionista, mala som pocit, že ma diabol ženie byť neustálym otrokom matérie a poriadku. Prosila som Ježiša, aby ma od toho oslobodil – nevládala som – potrebovala som len Jeho víťazstvo. Na stretko som sa nakoniec dostala a veľmi som sa tam tešila s vierou, že Ježiš premení moje zmýšľanie. Počas týchto troch dní na stretku mladých som pociťovala neskutočnú radosť a oslobodenie, ktoré vo mne stále pretrvávajú. Zanechať stopu! Presne to Ježiš urobil v mojom srdci – zanechal radosť vo mne a nezapísal si moje zlyhania, ktoré ma zotročovali. Ukázal mi novú nádej a radosť v Ňom. Neboj sa aj ty zanechávať stopu na druhých! Každý jeden z nás bol povolaní, aby vyšiel do sveta a zanechával stopu. Usmej sa, raduj sa, rozširuj pokoj – presne to sú tie stopy, ktorými môžeš zmeniť svet aspoň jedného človeka.

Klára


DSC_6688

Kristus vstal z mŕtvych!
Volám sa Marko, mám 18 rokov a zúčastnil som sa celoslovenského stretnutia mladých v Sklenom. Od tohto stretnutia som veľa neočakával. Tešil som sa na čas s priateľmi a na to, že spoznám ľudí z iných realít, ale nečakal som nejaký výrazný Ježišov zásah do môjho života. Zo začiatku to vyzeralo tak, že sa moje očakávania aj naplnia. Spoznal som pár nových ľudí a užíval som si s priateľmi naozaj výnimočný čas. Ježiš ma však počas tohto stretnutia mnohému naučil a dotkol sa ma pre mňa špeciálnym spôsobom. Počas prednášky o povolaní som začal mať pochybnosti, či som si istý svojím rozhodnutím a tým, kde ma Ježiš volá. Na večerných chválach som však pocítil Ježišovu úžasnú blízkosť a neopísateľný pokoj a istotu, ktorú mi dal do srdca a utvrdil vo mne povolanie, do ktorého ma volá. Ježiš je úžasný a skvelým spôsobom prevýšil moje očakávania minimálne o 100%. Sláva Ježišovi! Amen!

Marko