Téma mesiaca: “Ježiš je dôverným priateľom.”

Ježiš dôverným priateľom

«Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja… (Ž 25,14).»

«Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána?

Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude

dedičom zeme. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu.

Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel (Ž 25,12-15)».

Čo môže byť krajšie, ako mať vždy po svojom boku Pána za dôverného priateľa a žiť ako tento

človek zo žalmu.

Ako na to?

Stačí len jedno: báť sa Pána; a takto žijúce priateľstvo s Ním bude mať ohromný dopad nielen na

moju osobnosť, ale aj vzťahy, rozhodnutia,…a nielen to!

Ale čo znamená, že sa ho treba báť? A akým spôsobom, sa ho mám báť? Snáď ako trestajúceho

vládcu? Absolútne nie!

Treba však, tak ako hovorí tento žalm: neprestajne upierať svoje oči na Neho, ako na dôverného

priateľa, a to «neprestajne» znamená mať v Neho neochvejnú dôveru.

Dôveru, že aj v tých mojich najnemožnejších situáciach, On je väčší a silnejší než čokoľvek, a preto

má moc vyslobodiť moje nohy z osídel.

Božie slovo hovorí: «Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť

zlatom a striebrom.[…]ale tí, čo sa boja Pána, nájdu ho (Sir 6,15.16)».

Je teda naozaj možné, aby som aj ja mohol žiť ako tento človek?

Áno, je to možné, lebo Božie Slovo je pravdivé a v Ježišovi Kristovi patrí aj tebe!

Upri svoje oči na Ježiša, verného priateľa a dôveruj mu. To stačí!