Pieseň “Úžasný”

“Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi.” (Ž 46,9)

Milí priatelia!
Chceme sa s vami podeliť o náš spoločný projekt.
Počas týchto dní sme sa pustili do práce na našej novej piesni.
Vďaka spolupráci v komunite Ján Krstiteľ vznikla pieseň s názvom “Úžasný”.
Veríme, že táto pieseň bude pre vás povzbudením na oslavu Toho, ktorý je ten NAJÚŽASNEJŠÍ – JEŽIŠA KRISTA.