Téma mesiaca “Idem vám pripraviť miesto!”

photo-1470423725703-b136e2a8254cJn 14,2

Máš svoje miesto kde sa cítíš doma, kde zakúšaš bezpečie a ochranu, istotu v srdci, že miesto na ktorom žiješ je to najlepšie?Ježiš ti dnes hovorí: „Idem ti pripraviť miesto!“
Tak veľmi mu na tebe záleží, tak veľmi ťa miluje, že ťa nemôže nechať bez skutečného pevného miesta, naozajstného domova. Nechce, aby si zakúšal zemetrasenie, miesto, ktoré sa pod tebou rúca ako domček z karát. Ide ti pripraviť seriózne miesto!

On sám sa stal človekom, žil na konkrétnom mieste: narodil sa v maštali, žil aj na púšti keď s ním rodičia utekali pred Herodesom, žil aj v Egypte na mieste otroctva, vyrastal v Nazarete. Všade kde sa ocitol, na akomkoľvek mieste, v akejkoľvek situácii života, zakúšal teplo domova. Prečo? Lebo jeho nebeský Otecko ho nenechal ani neopustil.
Preto Ježišovi záleží aj na tebe, aby ti pripravil to najlepšie miesto bezpečia a istoty. Kdekoľvek, v akejkoľvek situácii by si sa ocitol: v maštali – kde zakúšaš chlad, nedostatok, smäd a hlad; alebo na púšti života – keď ti dochádzajú sily, si vyprahnutý, slabý a ustráchaný o budúcnosť; alebo v Egypte – otroctve, prenasledovaný, nepochopený a odstrčený, izolovaný; alebo ako cudzinec – keď si sám, nepoznaný, nepochopený, odcudzený, Ježiš je s tebou a pripravil ti miesto, kde ti chce dať zakúsiť neprestajný odpočinok, kde chce naplniť tvoju dušu na vyprahnutých miestach, urobiť tvoj život zavlaženou záhradou a premeňom vôd, ktoré nikdy nesklamú (Iz 58,11).

On je tým miestom odpočinku! Nie je to úžasné? Ak máš Ježiša, máš miesto!

Kdekoľvek práve si, ak prijmeš Ježiša do svojho života a vyznáš ho za jediného Pána a Spasiteľa, máš miesto a budeš zakúšaš miesto bezpečia, ochrany, odpočinku. A aj keby si práve brodil vodami, nepotopia ťa, lebo máš bezpečné miesto = Ježiša. Aj keby si prechádzal cez oheň, nepopáli ťa, lebo máš Ježiša. Aj keby si sa ocitol hodený do rozpálenej pece, máš Ježiša! Aj keby sa všetko vôkol teba začalo prepadať a rúcať, máš bezpečné miesto = Ježiša! On ťa nikdy nenechá ani neopustí. On obetoval za teba svoj život a On sa o teba aj postará. Dôveruj mu! Zachyť sa ho ako lana na skale, ako jedinej záchrany! On jediný je najbezpečnejším miestom už tu na zemi a vytúženým prístavom tam v nebi! Iba On jediný ťa dovedie do vytúženého prístavu, večného domova, na bezpečné miesto, kde sa budeš naveky radovať a veseliť so všetkými, ktorých miluješ a ktorí ťa tam už predišli a očakávajú.

(Ž 132,14): „To bude miesto môjho odpočinku na večné veky. Tu budem bývať, lebo som si ho želal.“

(Iz 60,19-22): „Slnko ti už nebude svetlom vo dne, ani k žiare ti už nezasvieti mesiac, ale Pán ti bude večným svetlom a tvoj Boh, tvojou ozdobou….. Ukončia sa dni tvojho zármutku.“