Téma mesiaca: “Čo by nebolo, keby nebol…”

Otváram evanjelium podľa Jána a sám som udivený čo všetko tam nachádzam:
Vďaka tomu, že Ježiš prišiel, hovorí Božie slovo, že z jeho plnosti sme dostali milosť za milosťou (Jn 1, 16), lebo milosť prišla skrze Ježiša Krista. (Jn 1, 17)

Tým, že tu Ježiš bol sa premenila voda na víno v Káne Galilejskej a tak sa zachovalo dobré víno až doteraz. (Jn 2, 1-12)

Boží Syn neprišiel preto, aby svet  odsúdil pre jeho hriech, ale aby sa skrze neho svet spasil. (Jn 3, 17)

A keď stretáva kráľovského úradníka robí to, o čo ho on žiada a jeho syn je uzdravený, lebo uveril Ježišovmu slovu.
(Jn 4, 46-54)

Preto, že tu bol kvôli nám hovorí, že ako jeho Otec kriesi mŕtvych a oživuje aj On oživuje  koho chce. (Jn 5, 21)

A bolo aj málo toho čo jesť, keď sa ich stretlo asi päťtisíc mužov, okrem žien a detí na vrchu a On tam rozmnožuje to málo čo bolo tak, že je pre každého dostatok a ešte sa aj nazbiera. (Jn 6, 1-15) A Ježiš hovorí: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať…“ (Jn 6, 35)

Pre toho kto bol smädný vravel: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. (Jn 7, 37-38)

Boli aj takí, ktorých pristihli priamo pri hriechu a Ježiš hovorí: „Kto z vás je bez hriechu nech prvý hodí kameň“ (Jn 8, 7) a ďalej: „Nik ťa neodsúdil? Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš.“ (Jn 8, 10-11)

Slepým daroval zrak a keď sa ho niektorý opýtal: Kto je ten Syn človeka aby som v neho uveril? Vravel: „Už si ho videl a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ (Jn 9, 35-37)

A pri otázke: Prečo si ty Ježiš vlastne prišiel, odpovedá: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10)

A čo ak príde smrť? Ježiš nám odpovedá: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto verí vo mňa, neumrie naveky.“ (Jn 11, 25-26)

Takto by sa dalo prechádzať všetkými evanjeliami, kde je veľa príkladov toho, čo nám Ježiš, ako ten, ktorý prišiel na túto zem zanechal. Môžeme prosiť a dostaneme, hľadať a nájsť, klopať a otvoria nám (Mt 7, 7-8), byť uzdravení z akejkoľvek choroby na jedno Jeho slovo (Lk 7, 7), alebo byť dokonca vzkriesení (Lk 7, 14-15), nemusíme sa starať, čo budeme hovoriť, lebo nám dal svojho Ducha (Mk 13, 11) …

Je toho dosť, čo nám Ježiš hovorí, že máme. Ale je tu ešte niečo, čo nám chce dať oveľa viac ako všetky dary a prísľuby pre náš život. Je to to, čo každý z nás zvlášť v tomto vianočnom čase hľadá a snaží sa obnoviť. Sú to VZŤAHY. Ježiš túži oveľa viac po tom byť skutočne s tebou, dať sa ti znova a aby si ty dal svoj život Jemu. Prišiel aby bol s tebou.
(Mt 1, 23). Aby si zakúsil, že ťa miluje a nevzdá sa ťa. Pre Neho si ty jeho priorita a to ti chce povedať cez tieto sviatky: ,,Veľmi mi na tebe záleží.“ Aj ty mu môžeš znova dať ten najcennejší dar, čo máš a začať tak písať evanjelium svojho života. Takto sa začnú diať v tvojom živote všetky reálne zázraky, a to všetko vďaka tomu, ktorý sa narodil:
JEŽIŠOVI KRISTOVI.

DSC_8269