Kurz Osobná modlitba

Na kurze Osobná modlitba sa zúčastnilo 35 bratov a sestier hladných a smädných po vzťahu s Ježišom Kristom. Ich smäd sme uhasili konkrétne, a to skrze Božie slovo, vlastnú spontánnu modlitbu chvály a vďaky, kde sa naučili ako budovať svoj osobný vzťah s Ním a dennodenne  zakúšať Jeho lásku. V rodinnej atmosfére, do ktorej zavítal v sobotu aj sv. Mikuláš s anjelom, mohli účastníci zakúsiť, aké je dobré a milé, keď bratia a sestry žijú pospolu.

Ak aj ty máš smäd a hlad, neváhaj a klikni na akcie, ktoré máme v ponuke.

Ježiš ti chce dať viac!