Téma mesiaca: “Buďme aktívni!”

pexels-burst-544966

September je mesiac, ktorý ešte niektorí z nás využívajú na posledné dovolenky a oddych, na načerpanie nových síl. Niektorí už naopak opäť začali  chodiť do práce alebo do školy. 

V našich každodenných aktivitách, či už je to manuálna práca alebo štúdium, môžeme zakúšať spokojnosť a naplnenie, alebo naopak takú rutinu, dokonca môžeme zakúšať aj ťažké komplikované situácie, nehovoriac samozrejme o prítomnej pandémii.

Je dôležité vedieť jednu vec. Ježiš chce, aby sme sa hýbali, pracovali, študovali. Jednoducho vyvíjali aktivitu. Môžeme to vidieť aj v knihe Genesis v druhej kapitole.

I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. (Gen 2, 15)

Takže Pán chce, aby človek bol aktívny, aby sa “staral a obrábal”, aby využíval schopnosti a dary, ktoré dostal. Znamená to, že každodenné chodenie do práce  nie je len preto, aby som zabezpečil seba a svoju rodinu, ale je to priame volanie od Boha už od počiatku, ktoré sám ustanovil a požehnal. 

Vieme, že hriech vstúpil aj do tejto oblasti a spôsobil, že práca sa stala mnohokrát namáhavou a dostatočne neohodnotenou. Vzťahy v práci môžu byť taktiež častokrát veľmi ťažké. 

Ale máme nádej v Ježišovi Kristovi a v jeho slove. On môže vstúpiť do našich životov, takže aj do oblasti našej práce alebo štúdia. 

V sile prísľubu, ktorý máme v knihe Genezis, môžeme aj dnes prehlasovať jeho víťazstvo v každodennej práci, vo vzťahoch, ktoré zakúšame na pracoviskách. Môžeme ho taktiež  žiadať o požehnanie do štúdia, prosiť ho, aby nám Duch Svätý osvietil myseľ na lepšie pochopenie. 

Nebojme sa byť aktívni! Neutekajme z bojiska nášho života a výziev, ktoré sú pred nami. Práve naopak. Zaútočme našou aktivitou s vedomím, že v tom nie sme sami. On je v tom tiež, Ježiš. Živý a prítomný. Jeho požehnanie nás uschopní, aby sme dosiahli úspech.