Téma mesiaca: “Buď verný, šťastný a veselý v tento čas!”

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi. Je to ten najkrajší príhovor lásky. Boh Otec k nám posiela Syna. Dáva mu meno Ježiš, meno ktoré je nad každé iné meno, pretože len v jeho mene máme spásu. Práve na december pripadla tá najväčšia narodeninová párty na celom svete. Na Vianoce môžeme osláviť narodenie našej záchrany. Oslávenec Ježiš nie je však už vekom najmladší , ale to nevadí, lebo on je ten istý včera dnes i naveky. Vďaka, že si Ježiš a prajeme ti všetko najlepšie. Ďakujeme, že si sa vzdal Božej slávy a majestátu a prišiel si do temnoty tohto sveta. Zvykom je, že oslávenec dostáva darčeky, a tak by ti mali patriť tie najlepšie, najkrajšie dary ale pravda je táka, že ty si sa stal tým najväčším darom pre nás. Stal si sa darom pokoja, slobody a nového života. Tento dar by však neprišiel ku nám bez rodičov, ktorí povedali Božiemu plánu áno. Narodenie Ježiša máme zachytené v dvoch evanjeliách podľa Matúša a podľa Lukáša. Matúš nám podáva toto zázračne a výnimočné narodenie viac zo strany Jozefa a Lukáš zase zo strany Márie. Keď čítame tie riadky v Biblii zistíme, že to všetko nebolo také jednoduché a pokojné ako sa to predstavuje dnes. Jozef a Mária si museli prejsť cez rôzne ťažkosti tak napríklad hrozilo či vôbec budú spolu žiť. Neskôr mali ťažkosti nájsť miesto kde by Mária mohla porodiť. Akoby toho nebolo dosť ešte tu bola hrozba od Herodesa čakal ich útek do Egypta kde museli čeliť cudziemu prostrediu a reči, nový ľudia a nová mentalita. Aj napriek ťažkostiam sa nevzdávali a boli verní. Pán im vždy pomohol a dal i svetlo čo robiť. Vďaka ich vernosti Božiemu plánu sa nám narodilo Svetlo sveta. Vďaka tomu, že povedali áno Bohu máme spasiteľa, ktorý nás vyslobodil z našich hriechov. A tak aj pre nás je tento vianočný čas, čas vernosti Bohu a jeho plánu. Aj dnes má Boh svoj plán a chce si použiť teba a mňa aby sa zrealizoval. Otvor mu svoje srdce a spýtaj sa Ho čo má v pláne, ako si ťa chce použiť. Nechaj sa naplniť Duchom Svätým tak ako Mária nech moc Najvyššieho ťa zatieni aby bol On ten ktorý ťa vedie a posilňuje. On chce aby sa Ježiš narodil ešte v ďalších srdciach a aby jeho svetlo žiarilo ešte viac. Prajem ti verný, šťastný a veselý čas v plnení Božieho plánu.

Oáza Sklené