Silvester 2015

To už je koniec roka? Ako to rýchlo ubehlo?!

Áno, presne takto sme reagovali aj my v Sklenom, keď sme sa zvítavali na našom klasickom silvestrovskom čase s mladými!
30.12. sa 40-tka mladých radovala spolu s domácimi na koncoročných chválach pred Pánom. Potom sme sa všetci spolu vybrali na romantickú prechádzku do lesa. Cieľom bolo budovanie priateľstva, zdieľanie sa.

Poobedňajší program bol zameraný na vďačnosť za povolanie, ktoré sme dostali od Pána v Koinonii. Pozreli sme si film:
Boh miluje Slovesnko, svedčili si navzájom v skupinkách a tak sme prehlbovali a obdivovali dar povolania.

Prežili sme tiež nezabudnuteľný večer pri pizzi a príprave na silvestrovský večer- konkrétne- nácvik spoločného tanca. Supeeeer.

(vďaka Hany a my všetci, ktorí sme to nevzdali)

Posledný deň v roku sme začali oslavovať už od rána- modlitba, mocné svedectvá, prípravy na večer, silvestrovská kapustnica a presun do Martina.

Tu sa k nám pridali ďalší členovia alebo priatelia našej komunity, kt. chceli tento špeci čas prežiť s nami.

A večer mohol začať. Silvestrovský večer otvoril náš pastier Vladko a celým večerom nás sprevádzali Majka a Viktor. DJ večera- bolo trio: Marcel-Michal, Ondro. Program bol jednoduchý: tancovanie, tancovanie, tancovanie, spoločné agapé, silvestrovské súťaže s hviezdnou porotou ( Vladko, Gabika, Culdo), tancovanie, spoločné chvály- poďakovanie za rok, šampanské, vypúšťanie lampiónov, gratulácie a tancovanie.

1.1. 2016 sme oslávili Nový Rok a 37. narodeniny komunity spoločnou svätou omšou a slávnostným obedom.

Bol to špeci čas priateľstva, radosti a Ježišovej priazne. Vďaka Ježišovi a aj každému z vás, za to ako koná medzi nami.
S novým elánom do Nového Roka, do nových výziev, ktoré sú pred nami.