Kurz Dom modlitby

Iz 56,7: Zavediem ťa na svoj svätý vrch a rozradostním ťa vo svojom Dome modlitby.

18.-19. 12. sa v Sklenom uskutočnil minikurz Domu modlitby. Kurz- veľmi praktický, kerygmatický a budujúci naše povolanie v Koinonii.

Viedol ho náš zodpovedný o. Vladko Beregi a na kurz prišlo 30 členov komunity, ktorí si chcú otvoriť dom modlitby alebo chcú pokračovať a rásť v tejto službe novej evanjelizácie v už otvorenom dome modlitby.

Prednášky, modlitby, praktické skúšky: motivácie, animácie a spracovanie kérygmatického posolstva- týmto sa vyznačoval čas strávený v Sklenom v tomto predvianočnom očakávaní.

Ďakujeme všetkým za ochotu nechať sa formovať a rásť v tomto dobrodružnom povolaní od Pána a my tiež ďakujeme Pánovi, že môžeme byť súčasťou tohto veľkého diela.