Téma mesiaca: “Blažený človek…”

pexels-engin-akyurt-3019008

«Blažený človek, čo …v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou…; darí sa mu všetko, čo podniká». (Ž 1,1-3)

Je leto, čas dovoleniek, potreby oddýchnuť si, uvolniť sa od každodenných povinností, starostí a námah. Avšak, môže to byť aj vhodná príležitosť nielen k odpočinku tela, ale aj dať Pánovi priestor k naplneniu ducha. Ako?

Tieto slová zo žalmu sú nám nápoveďou: «Blažený človek, čo …v zákone Pánovom» – čiže v Jeho Slove, ktorým je On sám, Ježiš Kristus, má záľubu.

Ale prečo hľadať záľubu v Jeho Slove práve teraz, keď  by to mal byť čas oddychu? 

Nebude to strata? A, čo tým získam?

Nie, nebude to strata, ale naopak! 

On sám Ti vynahradí Tvoj čas! On túži byť s Tebou, aby Ti daroval krásu života, pokoj srdca, radoť z toho, že Ti odpustil. Veď Jeho odpustenie Ťa uzdraví, dá Ti zakúsiť slobodu Božieho dieťaťa, a tak ťa uschopní, že sa ti bude dariť všetko, čo podnikneš.

Preto, využi túto šancu, daruj mu svoj vzácny čas a čítaj Jeho Slovo – veď ono spôsobí, že budeš blažený, čiže stále viac šťastnejší!