Tábor mužov 2022

“Lebo ty si jeho sila a nádhera a tvojou priazňou sa dvíha naša moc.” Žalm 89, 18

Posilnení, naplnení, povzbudení… Takí sme sa vracali domov z tábora mužov 2022.
Požehnaný čas bytia spolu, zdieľania a vzájomného obohatenia sa.
Nádherné prostredie Lopašova sa pre nás stalo na 4 dni miestom, kde sme lepšie načúvali Ježišovmu hlasu.
Aj vďaka modlitbe, turistikám, športovým aktivitám, dobrému jedlu či zdieľaniu sme mohli opäť v sebe naštartovať divoké srdce muža, ktoré do nás Ježiš od stvorenia vložil.
Preto ťa povzbudzujeme, aby si aj ty načúval Ježišovmu hlasu a objavoval veľký dar, ktorý je v tebe – divoké srdce muža.