Tábor mladých “Bod zlomu”

Aké to celé bolo? Radostné, slobodné, zábavné, priateľské a k tomu ešte zlomené. Ako mále kuriatko musí prelomiť škrupinku od vajíčka a začať žiť, tak aj my sme na tábore prelomili naše srdcia k novému životu. Inšpiráciou nám v tom bol Jozef Egyptský, ktorý zažil takisto zlom vo svojom živote. Z otroka Jozefa sa po zlome stal človek nový a bohatý. Z chlapca, ktorý bol „reperocentrický“ (egocentrický) sa stal muž, ktorý dal do stredu svojho srdca Boha. Musel si však prejsť školou života. Aj my napriek tomu, že sú prázdniny, sme pozvaní do Ježišovej školy, kde On sám je riaditeľ a Pán. Vstupenka do jeho školy je však zlom v srdci, kde sú zlámané naše predstavy o živote a prijímame jeho predstavy a túžby pre náš život. Len tak môžeme prechádzať z ročníka do ročníka a rásť ako Boží synovia a Božie dcéry. V tejto škole nie sme sami, ale máme spolužiakov, bez ktorých by sme to ďalej nedali. Sme priatelia, ktorí sa neboja konfliktov. Vieme, že konflikty nám pomáhajú rásť, a keby bolo treba, sme vždy pripravení odpustiť. A tak zlomení Ježišom kráčame spolu vpred a chceme priniesť zlomenosť aj ďalším, aby aj druhí mohli zakúsiť tú radosť a slobodu, ktorú dáva iba Ježiš.

Na záver ťa preto chcem povzbudiť sloganom z tábora:“ Neboj sa zlomu, uver tomu, otvor sa Mu!“