Téma mesiaca: “Vstúp do dobrodružstva s Ním!”

Tento čas je časom stretnutí, čas aktivít teda spoločného bytia. Je to tiež čas ukončenia školského roka, ale i relaxu, turistiky alebo campovania.

Prave v tomto období sa nám Pán túži dať spoznať iným spôsobom ako doposiaľ. Závisí len od teba či Ho do tvojej aktivity alebo dovolenky pozveš. Nezabúdaj pritom, že On Ťa stvoril (Ž 139, 14). Taktiež krásy vôkol teba: príroda, lesy, vrchy, rieky, slnko, vietor, obloha by nejestvovali bez Jeho Slova. Tvoj Boh je s tebou stále kdekoľvek si a kamkoľvek ideš (Ž 139). Je iba na Tebe či túto príležitosť využiješ a či vstúpiš do dobrodružstva s Ním a s priateľmi. Už si skúsil za to všetko Boha chváliť a vstúpiť tak do novej dimenzie Jeho nádeje? Daj mu chválu a prijmi živú skúsenosť rastu od Toho, ktorý dáva všetkému život. Povedz nie, rutinovému hľadaniu oddychu podľa tohto sveta bez Neho, a investuj tak čas do Jeho prítomnosti. Jednoducho hľadaj Jeho tvár v tvojich blízkych a Jeho kráľovstvo tam kde si. Čo to konkrétne znamená? To znamená vedieť sa zasmiať spolu s tvojimi priateľmi. Vyrozprávaj všetkým čo On pre teba urobil. Vykrič to do celého sveta. Tiež je umenie dokázať načúvať druhých, smelo vyhľadávaj gestá priateľstva, slúž nezištne a s radosťou. Tvoja námaha nie je márna v Panovi (1 Kor 15, 58). I napriek všetkým pochybám, ťažkostiam a negatívnym skúsenostiam sa Ním nechaj povzbudiť. Zostaň verný Jeho prísľubom, vždy mu ich pripomínaj pretože iba tak bude viera v Neho v tvojom srdci a budeš sa mu páčiť. Dôveruj Pánovi a načúvaj Jeho hlasu (2 Kor 5, 6-9). Nechaj sa uniesť Jeho Duchom a prekvapiť Jeho láskou, ktorá je verná a konkrétna. Len takto je možne vstúpiť do Jeho krajiny zázrakov. Len Ty a On, ktorý Ťa stvoril na svoj obraz. Túži prijať tvoju chválu, no tiež Ti dať účasť na Jeho dobrách. Pozývam Ťa byť Jemu podobný práve v tomto. Ako On prijíma i dáva štedro, prijímaj aj Ty z Jeho rúk bohatstvo požehnania, tvojich blízkych a nezabudni dávať Jeho svetlo i seba tým, ktorí potrebujú (2 Kor 4, 6-7). Prajem Ti aby si zakúsil, že len On dáva viac ako prosíš, alebo chápeš (Ef 3, 20-21).

photo-1440778303588-435521a205bc