Seminár pre mužov “Okresaný diamant – Skutočný prelom”

Opäť sa potvrdilo, že medzi mužmi sa muž cíti najlepšie. Tento krát sme sa mohli konfrontovať s tým, ako zvládame naše vzťahy s najbližšími v úponáhľanej dobe. Počúvaním svedectva nášho brata a evanjelizátora Zdena sme sa zahĺbili do Božieho slova. V diskusii sme mohli počuť ďalšie inšpiratívne skutočnosti, ktoré nám dopomáhajú k zvládnutiu duchovného života. Večer sme prežili v priateľskej chlapskej atmosfére. Nedeľa bola v atmosfére modlitby a zakončili sme to sv. omšou. Kázanie sa nieslo v téme: Výpadok spojenia. Ak niečo funguje nedostatočne, začnime stále od seba a otvorme si srdce na potreby ďalších okolo nás. Ak ľudia nebudú od nás chcieť utekať, ale budú chcieť čerpať, nastal skutočný prelom.
Vďaka všetkým chlapom, ktorí mali odvahu a chuť prísť.

o.Vladko