Stretnutie lídrov pre mladých

Tento víkend patril stretnutiu LEADROV pre mladých, kde opäť prebiehala formácia. Formácia bola zameraná na leader ako animátor, čiže na samotnú animáciu. Stretnutie bolo plné skvelých prednášok vedených kňazom a pastierom oázy koinonie Ján Krstiteľ v Sklenom Th.Lic. Vladimírom Beregim a dynamických skúšaní, taktiež plné zábavy, smiechu a povzbudenia.