Kurz Srdca leva

V dňoch 8. až 9. januára sa zo Skleného ozýval odvážný rev skutočných levov. Cez víkend totiž do oázy prišli bratia a sestry, ktorých prestalo baviť byť malými a nesmelými mačiatkami.

Prišli, aby sa ich mentalita začala meniť na mentalitu víťazného leva, akú má aj Ježiš, lev z Júdy.Rozhodli sa upevniť svoju vieru v Neho a začať ju premieňať na vieru útočnú a odvážnú.

Pri tomto prerode pomáhal svojimi inšpirujúcimi a povzbudzujúcimi prednáškami Vladko a náš vzácny pozvaný hosť z Vyšného Klatova, Marcel.

Pre odvážneho leva neexistuje prekážka, ktorá by nemohla byť zdolaná.

Ježiš, ten najodvážnejší a najoddanejší lev zo všetkých už totiž otvoril cestu.

Smelo vpred!

 

Oáza Sklené