Téma mesiaca: “Malé veľké Tajomstvo Vianoc!”

vjz7tkhncfk

 

Vstúpme spolu do malého veľkého Tajomstva Vianoc.

Božie Slovo v Iz 45, 2-3 ťa uisťuje, že Pán pôjde pred Tebou, čo je hrboľaté, urovná, kovové brány prelomí a železné závory pozráža! Dá ti poklady ukryté v tme a tajnosti skrýš, aby si vedel, že On je Pán Boh, ktorý ťa volá po mene.
Tak sa vo mne rodia 2 praktické otázky: čo sú poklady a ako sa to stane?

 1. Ježiš je tým pravým pokladom ukrytým v tme, ktorý ťa vovádza do mnohých tajností a tajomstiev. Jedným z nich je jeho samotný príchod a spása, ktorá sa tak začala realizovať.
 2. Spôsob ako Ježiš prišiel. Veľké veci sa rodia z malých! To je ďalšie tajomstvo Božieho konania v našich životoch. V biblii je spomínaných veľa takýchto situácií:
  Málo jedla-veľa nasýtených.
  Vernosť v malom- autorita nad mnohým.
  Malé dieťa v jasliach- Boží Syn-dokonalá, oslobodzujúca spása pre všetkých.

Ježiš sa stal prítomným mužom v histórii človeka, ktorý vedel zachytiť malú vec a urobiť z toho veľkú vec. Určite to zdedil po svojom Otcovi. (HAHA) Božie dejiny píšu príbeh malého mestečka Betlehem, jednoduchej ženy, obyčejného muža,… veci akoby nepovšimnuté, veci zahalené tmavou nocou, akoby „Pánu Bohu za chrbtom“ a práve tu sa začína realizovať Boží prísľub spásy.

Tie pravé poklady sú ukryté v tme, v tajomstvách skrýš, poklad je zakopaný hlboko na poli (Mt 13,44), a práve to je miesto, kde sa Boh rozhodne konať. Boh Otec je vnímavý na malé veci, všímavý a citlivý na detaily a učí to aj nás. Vie, že z malých vecí sa rodia veľké.

To čo je v tvojom živote malé, nepatrné, v tme je pre neho pokladom! Môžu to byť rôzne situácie, tvoje zdravie, kde si už stratil nádej, že sa niečo zmení, tvoj sen, ktorého si sa už vzdal, vzťah s bratom a sestrou, ktorý si už zakopal. Práve tam, kde si pripadáš zabudnutý, nepovšimnutý, tam si pre Ježiša pokladom. Tam ťa chce obohatiť, a tak zrealizovať svoju spásu. Do tej malej veci, práve do tvojej tmy chce vstúpiť. Prišiel kvôli hriešnikom. (1 Tim 1,15) To je jeho spôsob konania. On sám sa tak narodil. Prežiaril, každú tmu svojím svetlom. Iz 9, 1: „Ľud čo kráča vo tmách uzrie veľké svetlo….“ , Jan 1,5: „….svetlo vo tme svieti….“

On je ten pravý poklad, ktorý nás vovádza do Božích tajomstiev.

Ježiš prichádza, aby nám otvoril oči, vrátil stratenú dôveru a nádej. Prichádza, aby ťa tma už viac neparalizovala, aby ťa tvoja slepota neokrádala, ale aby si práve v tej tme objavil poklady a tajomstvá toho, čo je naozaj dôležité a krásne.

Aj tieto sviatky vstúp do celej hĺbky tajomstva Vianoc. Nezostaň na povrchu, ale zakop hlbšie a nájdeš Poklad.

Konkretizuj to v 3 záväzkoch:

 1. Ježiš je ten pravý poklad, ktorý sa narodil v tme. Nájdi si čas a vyjadri mu svoju špeciálnu vďačnosť. Dovoľ mu, nech zažiari aj v tvojej tme. Neskrývaj sa pred ním, ani nepremrhaj čas, kedy môžeš byť s Ním, hocijakými inými pozlátkami tohto sveta. Pozor! Nie všetko, čo sa bliští je zlato!
 2. Vyjadri vďačnosť a ocenenie pokladom, ktoré máš okolo seba. Tvojim najbližším. Popros o odpustenie, keď si ich nevnímal ako poklad, ale ako tmu. Ježiš robí z malých vecí veľké.
 3. Obnov si v srdci dôveru a vyhlás nádej v situáciách, ktoré si už zakopal, aby sa v nich nanovo zrealizovala Božia spása. A neprestaň dúfať.

Nech je novonarodený Ježiš aj počas týchto Vianoc tou najväčšou inšpiráciou pre Tvoje srdce, ktoré neprestane milovať tajomstvá božieho kráľovstva a neprestane vidieť a zmocňovať sa pokladov ukrytých v tme a tajomstiev skrýš.

Mt 6, 21: „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce!“- aj počas týchto Vianoc!!!

Krásne a tajomné Vianoce.