Seminár pre ženy

V dňoch 8. až 10. apríla sa v Sklenom, 1-krát v našej komunitnej histórii, konal Seminár pre ženy pod vedením Petry a Betky. V piatok večer prah nášho domu prekročilo 60 žien, očakávajúcich mocný dotyk Pána v ich životoch.
A Pán sa ako vždy, prejavil v plnej sile. Spoločne sme vykročili proti strachu, starostiam a úzkosti a pozreli sme sa im do očí. Jednoznačne a radikálne sme sa rozhodli pre odvahu a dôveru, postavenú na Ježišovi.
Podobne sa rozhodol aj bratský team v kuchyni, ktorý pod vedením odvážneho Petra Jančiho neváhal a pripravoval nám úžasné pokrmy počas celého seminára.
Radostné a odhodlané tváre sestier na záver seminára hovorili za všetko. Boh je veľký a aj tebe dnes hovorí:“Neboj sa! Som s tebou!“