Seminár pre mužov II.

Minulý týždeň som spolu s vyše tridsiatkou mužov opäť prežil mocne pôsobenie Ducha Svätého v mojom živote.
Bolo to na Seminári pre mužov II.
V úžasnej atmosfére chlapskej úprimnosti na mňa hlboko zapôsobili osobné svedectvá mužov a hlavne jedna z mnohých myšlienok o sexualite a jej význame.
Slová zo Svätého písma: 1 Kor 6, 19-20;   “Oslavujme Boha vo svojom tele “- tvoje telo je chrámom Ducha svätého. Tieto slová Svätého písma som už veľa krát čítal a počul, ale tam sa ma veľmi dotkli. Som veľmi vďačný Vladkovi a členom Koinonie Ján Krstiteľ,  že nás cez chvály, modlitby a prednášky a ich prijatie vedú stále viac k bližšiemu vzťahu a stretnutiu  s Ježišom.

A zo srdca prajem všetkým mužom, aby zažili takýto seminár, ktorý sa hlboko dotýka našej identity muža.

Vďaka za prijatie !