Kongres 2016 – Spustite siete! + prihláška + info

Všetkým bratom a sestrám
z Oáz – Realít
Koinonie Ján Krstiteľ

Kristus vstal z mŕtvych!

Prešlo 37 rokov a ešte stále sme tu, spolu, aby sme svedčili o Pánovej vernosti. V tomto období sa niektorí pripojili, iní nás nechali, ale naše kráčanie sa neprerušilo.

     Ako rieka, ktorá steká do údolia, mohutnie, naberá na sile a nakoniec sa stáva prameňom požehnania pre nížinu. Presne tak to bolo aj s Koinoniou Ján Krstiteľ. Veľmi dobre je to vyjadrené v našom znaku: zo slávneho Kristovho kríža nepretržite vyvierajú tri zlaté prúdy-rieky, aby ukázali na náš pôvod a na naše poslanie. Sme zrodení do nového života vďaka stretnutiu s Ježišom, aby sme spolu prinášali svojim bratom a sestrám radosť z ohlasovania, radosť zo služby a radosť z priateľstva.

     Po všetkých tých rokoch sa nanovo duchovne vydávame na cestu z miesta, kde to všetko začalo: z Camparma, z jednoduchého domu modlitby, v ktorom sa zrodil tento celý dynamizmus, ktorý zapustil korene vo všetkých kontinentoch. Prameň, ktorý vytryskol v roku 1979 je ešte stále plný vody.

     A preto sa zídeme na kongrese, všetci spolu, aby sme na Ježišov príkaz nanovo spustili siete. Znovu sa stretneme zjednotení, aby sme boli upevnení v našom bytí koinoniou, aby sme boli oblečení do obnovenej misionárskej sily, a aby sme boli utvrdení v radosti z toho, že sme Jánom Krstiteľom. Budeme spolu, hoci len na pár dní, aby sme sa vrátili omladení, plní nádeje a nadšenia. Budeme intenzívne prežívať časť našich dejín, aj keď sa môže zdať, že to nie je nič veľké a čas je krátky, aj tak to stačí na to, aby sme mohli vyjadriť a svedčiť o tom, že Pán je verný, a že nie nadarmo sme mu dôverovali.

     Počas kongresu budeme oslavovať aj 80. narodeniny nášho zakladateľa, o. Ricarda Argañaraza. Prítomnosť celej komunity sa tak stane príležitosťou, aby sme mu vyjadrili našu vďačnosť za odvahu, ktorú mal, keď začínal novú skúsenosť viery a za to, že vždy stál po našom boku, ako inšpirácia. Na jeho rozhodnom “áno” sme postavili to, čo sa dnes stalo Koinoniou Ján Krstiteľ.

     Takže od 25. do 27. augusta 2016 všetci do Prahy! A bude to veľká oslava, oslava evanjelia, radosť z toho, že sme Koinonia Ján Krstiteľ.

     Plzeň-Valcha, 17. decembra 2015

o. Alvaro Grammatica
Generálny pastier

Prihláška na kongres
Prosíme, aby zmeny, úplne zrušenie prihlásenia alebo špeciálne požiadavky
ste čo najskôr riešili na adrese: congress@koinoniagb.org

Tu si môžte stiahnuť podrobnejšie informácie o kongrese:   INFO KONGRES