Seminár pre mužov

Skvelý čas plný požehnania so skvelým kolektívom a v skvelom prostredí malebnej oázy Sklené. Aký má byť muž? Čo robí muža mužom? Dá sa byť pravým mužom bez Boha? Správny recept na tieto otázky nám namiešali o. Vladko spolu s o. Milanom. Spoločne sme nazreli do hĺbky muža, do jeho srdca, aké je a čo sa v ňom skrýva. Mohli sme si vychutnať nielen dobré jedlo, ktoré pripravili naše sestry, pitie, film ale aj silu modlitby.

Duch Svätý bol ten, ktorý v nás lámal reťaze neodpustenia a otváral nám oči na nové vízie v našich životoch. Dával nám nové inšpirácie do vzťahov a do rodín. Zažili sme ako sa Božie slovo stáva realitou. Videli sme ako sa navracajú srdcia otcov k synom a srdcia synov k ich otcom. (Mal3,23-24). Naše srdcia boli premieňané na srdce leva. Chceš byť aj ty tým pravým levom? Tak vstúp do vzťahu s tým Levom všetkých levov, ktorého meno je Ježiš.
viac foto na facebook kjk magazín

Svedectvá zo seminára:

Začnem pozdravom, ktorý mi stále rezonuje v mysli:
Kristus vstal z mŕtvych ! Naozaj vstal a my s ním !
AMEN !

Bol to požehnaný čas, ktorý som strávil cez víkend 11.-13.11.2011 na seminári pre mužov
v Koinonii Ján Krstiteľ, v oáze radosti, pokoja, vďakyvzdávania a chvál, nášmu
spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

Zišlo sa nás tam skoro 60 mužov zo všetkých kútov Slovenska. A bola to sila.
Nielen mocné a hrubé hlasy pri chválach alebo piesňach, ale aj skákanie, potlesk,
tance, výskot a piskot. Cítil som silné pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého
medzi nami. Aleluja a sláva nášmu Pánovi !

Ďakujem Pánu Bohu, Vladovi, ktorý je skutočným „rybárom ľudí“, všetkým
organizátorom, ale i švagrovi, ktorý ma na tento seminár zavolal. Prežil som
milostiplný, radostný čas, kedy ma oslovili tieto slová z písma z ranných modlitieb:

„Pane, ty si naša spása.“ / Ž 3, 9 / a taktiež „Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú
na neho.“ / Ž 2, 12 /

Vďaka ešte raz za tento čas a verím, že sa ešte stretneme.

Nech vás Pán žehná i všetky vaše aktivity a ostávam s pozdravom, ktorý
som sa u vás naučil = „ďakujem vám, že ste ma prijali“. AMEN !
Juraj

Vďaka Ti Pane za to, že aj prostredníctvom tohto kurzu mi otváraš oči, meníš moje srdce, dávaš pocítiť Božiu prítomnosť a potvrdenie, že byť mužom je úžasné. Vďaka Vladko za prednášky, ktoré už dnes uzdravili jedno zranenie medzi otcom a synom.
Jano

Seminár pre mužov bol pre mňa úžasnou skúsenosťou. Utvrdil som sa na ňom v mojej identite a povolaní. Získal som na ňom novú mentalitu – mentalitu muža podľa Božieho slova. Odporúčam ho absolvovať každému kresťanskému mužovi.
Marián