Seminár pre muži I.

Bolo nás 65 chlapov na ďalšom seminári pre mužov I. Bol to čas veľmi budujúci pre naše životy. To čo sme niekedy pokladali za samozrejmé, sme počas tohto seminára odhalili ako veci podstatné, do ktorých treba investovať čas a silu. Povzbudivé vyučovania, ktoré sa dotýkali našich sŕdc, nám dodali odvahu byť Božími mužmi a žiť na základe Božích prísľubov, nestrácať nádej na ceste života aj keď prichádza niejaká skúška. Vždy sa môžeš vrátiť do náručia tvojho milujúceho Otca, ktorý ťa vždy príjme z láskou. “A ten ktorý začal v tebe dobré dielo spásy je verný a dovedie ťa až do konca!” Fil 1, 6