Kurz Osobná modlitba

Na kurze osobná modlitba sa dňa 11.-13. novembra v kruhu rodinnej atmosféry stretlo 21 bratov a sestier hladných po živom vzťahu s Ježišom. Každý z nich sa mohol naučiť ako sa dá konkrétne chváliť Ježiša s Božím slovom, vlastnými slovami a piesňou chvál. Bol to úžasný čas, keď sme spolu zakúšali, aké je dobré a milé, keď spolu oslavujeme a vyvyšujeme nášho priateľa Ježiša.