“Rozprávka” pre manželov

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna sklenená dedinka a uprostred tej dedinky stál zázračný dom. V tom dome žil pastier Vladko so svojimi bratmi a sestrami. Raz, bolo to „okolo Troch kráľov“, pozval tento pastier do svojho domu niekoľko manželských a snúbeneckých párov z krajiny ,aby im rozpovedal prastarý príbeh o Tobiášovi a Sáre. Tiež rozprával, aby sa muži so svojimi ženami spolu modlili, aby sa navzájom milovali a rozprávali si o všetkom, čo trápi ich srdcia.

Pozval tiež múdrych manželov, ktorý svedčili, že toto všetko žijú a zakúšajú požehnanie a radosť jeden z druhého. Všetci svorne zotrvali v tomto dome tri dni a po celý čas bolo o nich kráľovsky postarané. Všetky slová sa mocne dotýkali sŕdc prítomných. Až prišiel čas, aby sa pozvaní vrátili späť do svojich domovov.

V tom zazvonil zvonec a rozprávky je koniec – takto zvyčajne končia všetky rozprávky, ale táto naša tu práve začína. Môžem to potvrdiť, lebo som tiež bola medzi pozvanými a preto viem, že toto je iba nový začiatok …

        SVEDECTVO

  Od kurzu Tobiáš a Sára som očakávala veľmi  veľa. Nie žeby bolo naše manželstvo v kríze, práve naopak, podľa merítok dnešného sveta je – povedala by som nadštandartné.  S Majkom, mojim manželom, sme spolu skoro 13 rokov a vychovávame tri dcérky. Máme sa radi, ale…vždy som mala pocit, že ja riadim našu rodinu, všetko organizujem, riešim, ako keby som svojho manžela stále ťahala na povrázku za sebou. A on si tak akosi nejako zvykol všetko zložiť na moje plecia. Vždy som túžila, aby bol môj manžel ten, čo vedie modlitbu, plánuje, rozhoduje…

Ale na kurze som zistila, že ja som mu to v skutočnosti  ani nikdy nedovolila, lebo som si myslela, že ja viem všetko lepšie. Vlastne som si myslela, že mne na našom manželstve a rodine záleží viac ako jemu. Vďaka Ducháčkových svedectvu som však pochopila, že sme v tom spolu a ono to fakt funguje. Tak som sa rozhodla dať Majkovi viac dôvery. Verím, že jemu na nás záleží rovnako ako mne, ak nie viac…

viac foto kjkmagazín