Revolúcia!

Do Skleného prišla REVOLÚCIA!

7.8. a 9.3.2014 na stretnutí mladých. Hlavným revolucionárom bol sám Ježiš Kristus. Nikto zo zúčastnených nevedel odolať. Revolučné chvály, revolučné prednášky, revolučné svedectvá, revolučné inzeráty a aj účesy, revolučná atmosféra…. Všetko bolo … no revolučné.  Tí, ktorí tam boli, vedia o čom píšem… Pre nezúčastnených pridávam aj stručný popis J 50 mladých ľudí prijalo špeciálne pozvanie, aby prišli a našli – Revolucionára. Celý víkend atmosféra  sršala radosťou, aktivitou a očakávaním. Otvorenosť sŕdc bola zjavná.

A prečo revolúcia a prečo Ježiš? Pretože keď dovolíš Ježišovi, aby bol v tvojom živote sám sebou, takým, aký  v skutočnosti  je, začína sa v tebe realizovať  jedna obrovská revolúcia – plán Boha pre tvoj život. A ten je NAOZAJ VEĽKOLEPÝ.

Ľudmila

SVEDECTVO:  Ježišova revolúcia v mojom srdci!

Volám sa Zuzana a chcem ti svedčiť o tom, akú peckovú revolúciu v mojom srdci urobil pre mňa Ježiš. Stretnutie mladých s názvom REVOLÚCIA bolo naozaj revolučné. Plné revolučných dynamík, revolučných svedectiev a revolučných priateľstiev.

Začnem s tým, že na tomto stretnutí som sa rozhodla poprosiť jednu z mojich sestier o odpustenie, keďže som nebola pri nej, keď ma potrebovala. Viem, že som jej mala byť oporou, keď poskytovala prvú pomoc umierajúcemu otcovi. Vždy som si to vyčítala. Na tento čin som sa vyberala mesiac, odvtedy ako ma v tom Janka D. podporila a povzbudila./Ďakujem Jani/. V mojom srdci bol strach z odmietnutia a z toho ako sestra zareaguje. Ježiš mi na tom tomto stretku vložil do srdca revolúciu odvahy, lebo On je najväčší Revolucionár odvahy a lásky. Hovoril mi do srdca: NEBOJ SA, JA SOM S TEBOU PO VŠETKY DNI TVOJHO ŽIVOTA. VO MNE MOŽEŠ VŠETKO,LEBO JA ŤA POSILŇUJEM. NEDAL SOM TI DUCHA BOJAZLIVOSTI,ALE DUCHA SILY, LÁSKY A ROZVAHY.

Večer som poprosila sestru o odpustenie a z môjho srdca spadol ťažký kameň bolesti, výčitky a obviňovania. Pocítila som obrovskú úľavu, pokoj, milosť a od radosti som sa rozplakala. Ježiš zobral tú búrku môjho srdca do vlastných rúk, stal sa mojím kormidelníkom a vložil mi do srdca slnko revolúcie, odhodlanosti a lásky. Zobral môj smäd po odpustení a poskytol mi nevysychajúci prameň pokoja a milosti.

Ďakujem ti Ježiš za Tvoju obrovskú revolúciu v mojom srdci. Revolúciu charakteru, revolúciu odhodlanosti, revolúciu pokory, revolúciu istoty,  revolúciu dôvery, že v Tebe môžem všetko, i keď mne je to ťažké a nemožné.

Chcem ťa povzbudiť: Neboj sa dôverovať Ježišovi a On urobí revolučnú zmenu v tvojom živote, i keď je to ťažké a pre teba možno nedosiahnuteľné. V Jeho očiach nič nie je nemožné. Veď máš pri sebe oveľa Väčšieho, Mocnejšieho, Najlepšieho REVOLUCIONÁRA, ktorý ťa vyzdvihne z hĺbky dna života do výšav neba. On urobí z teba revolucionára moci, sily a odvahy. Daj mu možnosť prejaviť sa v tvojom živote! Daj mu priestor byť sám sebou v tvojom srdci!

michal