Muži v Sklenom

,, Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!“ (1 Kor 15,57)

A je to naozaj tak. Toto mohlo počas seminára zažiť asi 40 mužov. Celý seminár postupne približoval jednu z dôležitých súčastí nášho života- sexualitu. A tak sme celý víkend objavovali zákutia tejto našej charakteristiky. Či už v slovách, gestách, postojoch alebo v prístupe k veciam sa dá sexualita stále viac odhaľovať. Každý z nás tak môže zakúšať víťazstvo, tvorivosť a radosť aj v sexualite a to hlavne preto, že sme darom- pre seba, druhých a Pána. A kvôli tomu máme odvahu povedať: ,,Sme víťazi, lebo bojujeme a pri sebe máme Silného Bojovníka.“

,,Staré sa pominulo, nastalo nové.“ (Iz 43,19)

Ondrík