Moja hodnota je vyššia …

Ďakujem Pánovi za nádherný a požehnaný čas, ktorý som si užívala s ďalšími 60-timi sestrami na seminári pre ženy II. v Sklenom. Seminár sa niesol v pohľade na vzťahy: vzťah k Bohu- Otcovi, vzťah k sebe a vzťah k iným.Tu som si uvedomila, ako veľmi absentujem vo vzťahu k sebe samej. Som matkou 6-tich detí a je pre mňa prirodzené dávať život a lásku iným od rána do večera. Často som nútená zabúdať na seba. Pred polrokom som sa ocitla v stave absolútneho vyhorenia a frustrácie. Všetky práce sa mi stali rutinou. Cítila som sa neschopná, škaredá, žena bez hodnoty. Uverila som diablovmu klamstvu o sebe, že vôbec nič neznamenám. Dostala som sa do stavu depresie. V tom čase som dostala od priateľov, ktorí ani netušili v akom stave sa nachádzam, darček: sviečku, na ktorej bolo napísané – Výnimočná žena. Ešte donedávna som sa na ňu skepticky pozerala. Nikdy nehorela, pretože výnimočnou som sa rozhodne necítila.

Seminár, ale všetko zmenil. Prežila som, že pre svojho Ocka som nádherná, inteligentná, schopná, múdra, láskavá, silná, dôverujúca, pracovitá, dôstojná, pôvabná, cnostná, požehnaná…žena a dcéra. On ma takú stvoril a tak ma aj vidí. Jeho pohľad na mňa sa nikdy nezmení. Diabol vo svojej snahe pošliapať moju hodnotu a krásu, ktorú on stratil, už nemá šancu, pretože viem, kto som! Moja hodnota je vyššia než všetky drahokamy či perly! Keď som sa vrátila domov, môj pohľad mi padol na sviečku. Naplnená radosťou a s piesňou na perách- ,,S Tebou môžem obletieť svet…“ som ju postavila na stôl a zažala. Spievala som a tancovala. Hľadiac na oheň som pochopila, že ja som tá svieca, ktorá svojou výnimočnosťou svieti iným, a nevadí, že ja to nevidím. Drahá sestra, Ježiš chce zasvietiť aj tvoju výnimočnosť a ukázať ju svetu. Veď ti hovorí: ,,Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená a nepýr sa, veď nebudeš potupená! Áno, zabudneš hanbu mladosti, na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac. Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ, Pán zástupov je jeho meno…“ (Iz 54,4-6)

Vrámci svojej psychickej hygieny a udržania si telesnej kondície,som sa rozhodla prichádzať na tvorivé dielne a začať s kurzom zumby.Tú som si vyskúšala spolu s ďaľšími  osožnými vecami na tomto seminári a veľmi ma očarila. Ďakujem Pánovi a hlavne Petre s Betkou za tento výborne pripravený čas pre nás ženy  🙂

Martina